Μπορούμε και θα τα καταφέρουμε καλύτερα. Δημοκρατία, αλληλεγγύη, κοινωνική δικαιοσύνη. (Video)