Με τα εισοδήματα του 2016 οι εισφορές στον ΕΦΚΑ για το 2018

Τα ειδοποιητήρια του Φεβρουαρίου 2018, που θα αφορούν τις εισφορές του μηνός Ιανουαρίου 2018, θα είναι με βάση τα εισοδήματα που δήλωσαν οι μη μισθωτοί [ Ελεύθεροι Επαγγελματίες , Αυτοαπασχολούενοι και αγρότες] το 2016.
Για τις εισφορές που καταβλήθηκαν το 2017 και σύμφωνα με την σχετική νομοθετική ρύθμιση εφόσον ήταν μεγαλύτερες ή μικρότερες από αυτές που προκύπτουν με βάση τα εισοδήματα του 2016, στην πρώτη περίπτωση οι ασφαλισμένοι δικαιούνται επιστροφή του επιπλέον ποσού ( εφόσον δεν έχουν παλιές οφειλές σε ασφαλιστικό ταμείο) ή μπορούν να το αφήσουν για να καλυφθούν οι μελλοντικές εισφορές. Στην δεύτερη περίπτωση θα κληθούν να πληρώσουν την διαφορά.
Ωστόσο, όπως εκτιμάτε για την πλειοψηφία των ασφαλισμένων δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή, αφού είναι στα όρια της ελάχιστης εισφοράς που έχει οριστεί για την ασφάλιση στον ΕΦΚΑ