Πώς να προστατέψετε τραπεζικό λογαριασμό από κατάσχεση της Εφορίας…

Κανείς δεν σας απαγορεύει να δηλώσετε ως ακατάσχετο τον κοινό τραπεζικό λογαριασμό της οικογένειας και κανείς δεν σας απαγορεύει να ζητήσετε να κατατίθεται σε αυτόν τον λογαριασμό ο μισθός σας.

Σε μια τέτοια περίπτωση, το υπόλοιπο της κατάθεσής σας θα μπορεί να φτάνει στα 2500 ευρώ ή και στα 5000 ευρώ (ανάλογα με τον αριθμό των δικαιούχων) χωρίς η εφορία να μπορεί να τον ακουμπήσει.

  • Τα αναγκαστικά μέτρα των οφειλετών από το δημόσιο λαμβάνονται για βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή άνω των 500 ευρώ
  • Κατάσχεση στα χέρια τρίτων επιτρέπεται και για ποσά μικρότερα των 500 ευρώ.
  • Σε τραπεζικούς λογαριασμούς το ποσό του υπολοίπου που δεν μπορεί να κατασχεθεί (αν ο λογαριασμός δεν έχει δηλωθεί ως ακατάσχετος) είναι μόλις 50 ευρώ.
  • Καταθέσεις σε έναν και μοναδικό ατομικό ή κοινό λογαριασμό είναι ακατάσχετες μέχρι του ποσού των 1250 ευρώ μηνιαίως για κάθε φυσικό πρόσωπο αλλά σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα.
  • Στους κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς το υπόλοιπο διαιρείται ανάλογα με τον αριθμό των συνδικαιούχων. Τεκμαίρεται επομένως ότι στον συνδικαιούχο αναλογεί το υπάρχον χρηματικό ποσό διαιρεμένο με το σύνολο των συνδικαιούχων.
  • Δεν μπορούν να γίνουν κατασχέσεις μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων για ποσά κάτω από 1000 ευρώ.
 
πηγή:makeleio.gr