Εργασίες συντήρησης από την ερχόμενη Τρίτη στην περιφερειακή οδό

Εργασίες συντήρησης θα γίνουν από την ερχόμενη Τρίτη μέχρι την Παρασκευή στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα θα γίνουν εργασίες κοπής χόρτων και κλαδιών, και καθαρισμού φρεατίων με κατεύθυνση δυτικά και ανατολικά, στο οδικό τμήμα μεταξύ των κόμβων Κωνσταντινοπολίτικων – Μαλακοπής (Κ10) και Νεαπόλεως (Κ6)