Ανακοίνωση Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας

Ανακοίνωση Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας σχετικά με την  5η Επικαιροποίηση Πινάκων Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» ΠΑΑ 2014-2020

 

 

Από τη Διεύθυνση  Αγροτικής Οικονομίας και  Αλιείας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνεται ότι έχουν εκδοθεί και δημοσιοποιηθεί στη Διαύγεια, με ΑΔΑ:Ω1ΣΒ7ΛΛ-0ΔΘ, οι Επικαιροποιημένοι Πίνακες Δικαιούχων και Απορριπτόμενων υποψηφίων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020.

 Η 5η επικαιροποίηση αφορά στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών των Δυνητικά Δικαιούχων που προέκυψαν μετά την αύξηση του χρηματοδοτικού σχεδίου του ΠΑΑ (2014-2020) και του Προϋπολογισμού Δημόσιας Δαπάνης ανά Περιφέρεια.

Οι πίνακες διαμορφώνονται ως εξής:

  • Επικαιροποιημένος Πίνακας δικαιούχων για τους οποίους δεν απαιτείται προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών. Ο Πίνακας περιλαμβάνει 3.383 δικαιούχους συνολικού ποσού δημόσιας δαπάνης 64.173.500,00 €.
  • Επικαιροποιημένος Πίνακας Απορριπτόμενων με 198 μη επιλέξιμες αιτήσεις υποψηφίων.

Το σχετικό αρχείο με τους πίνακες  κατάταξης των δικαιούχων έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (www.pkm.gov.gr, στην ενότητα «Ανακοινώσεις Υπηρεσιών»).