Νέα προσφυγή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προστασία των δανειοληπτών

Ο Σύλλογος Δανειοληπτών και Προστασίας Καταναλωτών Βορείου  Ελλάδος υπέβαλε νέα αναφορά προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καταγγέλλοντας τη μεροληπτική στάση μερίδας των Ελλήνων δικαστών που εκδίδουν διαταγές πληρωμής σε βάρος των δανειοληπτών. Στο πλαίσιο αυτής τη διαδικασίας, οι δικαστικοί λειτουργοί δεν προχωρούν σε αυτεπάγγελτους ελέγχους των καταχρηστικών ρητρών που περιλαμβάνονται σε τραπεζικές συμβάσεις, παραβιάζοντας με τον τρόπο αυτό τόσο την ελληνική όσο και την κοινοτική νομοθεσία.
Ο Σύλλογος ,δια του προέδρου του Χαράλαμπου Περβανά  και του επιστημονικού του επιτελείου, συνεχίζοντας τον αγώνα για την προστασία του πολίτη- καταναλωτή, εξάντλησε τα όρια προσφυγής στην ελληνική έννομη τάξη και προχώρησε στη νέα καταγγελία του προς τα ευρωπαϊκά όργανα. Συγκεκριμένα, μετά την απόφαση της ελληνικής Δικαιοσύνης να θέσει στο αρχείο τις προηγούμενες καταγγελίες καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιληφθεί εκ νέου των καταγγελιών, διερευνώντας τις παραβιάσεις του Κοινοτικού Δικαίου σχετικά με την προστασία των καταναλωτών και δανειοληπτών εκ μέρους του Ελληνικού Κράτους.
Να σημειωθεί ότι  η (από 09-11-2015) καταγγελία του  Συλλόγου Δανειοληπτών και Προστασίας Καταναλωτών Β. Ελλάδος που διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου (ανώτατου δικαστηρίου) και συγκεκριμένα η αναφορά κατά των δικαστών, για παράβαση καθήκοντος, εντέλει απορρίφθηκε και τέθηκε στο αρχείο από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, με τη σύμφωνη γνώμη της Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης. Μετά την αρχειοθέτηση της υπόθεσης αυτής δεν υπάρχει η δυνατότητα να ασκηθεί κανένα ένδικο μέσο ή βοήθημα εντός της ελληνικής επικράτειας. Κατά συνέπεια, η προσφυγή του Συλλόγου στα εγχώρια δικαστήρια έχει απορριφθεί, χωρίς να εξεταστεί ποτέ η ουσία των καταγγελιών, και πλέον τα αρμόδια όργανα για την επιβολή κυρώσεων είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.