Εικόνα Ημερίδα της Ένωσης Λογοτεχνών Βορείου Ελλάδος «Μακεδονία, Παρελθόν – Παρόν – Μέλλον»