21η Νοεμβρίου: Ημέρα Ενόπλων Δυνάμεων

Σήμερα ημέρα εορτής των Εισοδίων της Θεοτόκου γιορτάζουν οι Ένοπλες Δυνάμεις μας! Σε μια περίοδο καθημερινών προκλήσεων από τη γείτονα, η Παναγία να δίνει ηθικό και να προστατεύει τις ΕΔ, τους/τις μόνιμους/ες αξιωματικούς και υπαξιωματικούς, καθώς και τους πολλούς άρρενες που εκλήθησαν να εκτελέσουν τη στρατιωτική τους θητεία, κατά την εκπλήρωση της πρωταρχικής αποστολής των ΕΔ: την εξασφάλιση της άμυνας της χώρας, της εθνικής ανεξαρτησίας, της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας
μας, την προστασία της εθνικής κυριαρχίας στο έδαφος, τον αέρα, τη θάλασσα.