Ένταλμα σύλληψης από την Εισαγγελία Βέροιας!

Εκδοση εντάλματος σύλληψης απο την Εισαγγελία Βέροιας για ποδοσφαιρικό παράγοντα ΠΑΕ της Θεσσαλονίκης!

Ο άνδρας αναζητείται από την Αστυνομία για χρέη στο Δημόσιο!

Σχετικές δημοσιεύσεις