Δήμος Δέλτα: Ένταξη στο Μητρώο Αναδόχων αδέσποτων ζώων Συντροφιάς

Στόχος του Δήμου Δέλτα είναι να ανταποκριθεί στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό στις εκ του νόμου υποχρεώσεις του και να συμβάλλει στην ευζωία των ζώων συντροφιάς, στην μείωση του πληθυσμού των αδέσποτων ζώων αλλά και στην Δημόσια Υγεία, μέσω του αποτελεσματικού ελέγχου των ζωοαθρωπονόσων.

Η συνεργασία του Δήμου Δέλτα με την κοινότητα των φιλόζωων του Δήμου μας, επιταχύνει και καθιστά περισσότερο αποτελεσματική την διαχείριση του μεγάλου πληθυσμού των αδέσποτων ζώων που βρίσκονται στην περιοχή μας. Με τον ν.4830/2021 “Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «ΑΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις” (ΦΕΚ 169/ Α’/18-09-2021) καθιερώνεται πλέον και ο θεσμός της αναδοχής ζώου. Συγκεκριμένα «Ανάδοχος» ορίζεται το φυσικό πρόσωπο που φιλοξενεί προσωρινά ένα ή περισσότερα αδέσποτα ζώα συντροφιάς έως ότου αυτά υιοθετηθούν. Μεταξύ του αναδόχου και του δήμου υπογράφεται σύμβαση αναδοχής, στην οποία ορίζονται οι υποχρεώσεις του αναδόχου και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Βάσει των τα παραπάνω και προκειμένου να καταρτιστεί Μητρώο Ανάδοχων Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς για το δήμο Δέλτα ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οι ενδιαφερόμενοι πολίτες που θέλουν να βοηθήσουν στο δύσκολο έργο της φροντίδας και φιλοξενίας των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, μέσω του θεσμού της αναδοχής, να υποβάλλουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικών Υπηρεσιών αίτηση συμμετοχής (διατίθεται έντυπο) στην οποία θα αναφέρονται το ονοματεπώνυμο, η ταχυδρομική διεύθυνση , το τηλέφωνο, το e-mail του αιτούντος καθώς και πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες του αναδόχου. Περισσότερες πληροφορίες Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικών Υπηρεσιών Δήμου Δέλτα Τηλ. 2310 783555 (εσ. 1 ή 3) email: toa.dimosdelta@gmail.com

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

Σχετικές δημοσιεύσεις