Δήμος Καλαμαριάς: Διαβούλευση σήμανσης/ειδικής διαγράμμισης θέσεων στάθμευσης

Με την υπ’ αρ. 75/2023 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, εγκρίθηκε η εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμαριάς για τη λήψη απόφασης σχετικά με την :

Τεχνική έκθεση για την εφαρμογή οριζόντιας σήμανσης/ειδικής διαγράμμισης θέσεων στάθμευσης σε υφιστάμενη νόμιμη εσοχή της οδού Ν. Στράτου παρά την αγορά του Φοίνικα, σύμφωνα με τα άρθρα 5 & 52 του Νόμου: 2696/1999-ΚΟΚ).

Η Απόφαση είναι αναρτημένη στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου, στην Διαύγεια με στοιχεία ΑΔΑ: 9ΡΑ1ΩΕΡ-ΦΥ6 και στην είσοδο του Δημαρχείου (Κομνηνών 58). Η Απόφαση συνοδεύεται από το επικαιροποιημένο σχέδιο της, που είναι συνημμένα αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου στα πλαίσια της παρούσας διαβούλευσης.

Παρακαλείτε όποιος ενδιαφερόμενος θέλει να καταθέσει προτάσεις ή παρατηρήσεις, μπορεί να το κάνει στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών : υπόψη κου Μαυρομούστακου Ι., είτε στο email: mavromoustakos@kalamaria.gr , από τη Δευτέρα 13.11.23 και ώρα 14:00 μέχρι τη Δευτέρα 20.11.23 και ώρα 14:00, στα πλαίσια της παρούσας διαβούλευσης.

Συνημμένα Αρχεία:

Απόφαση ΕΠΖ

Επικαιροποιημένο Σχέδιο Διαμόρφωσης-Σήμανσης υφιστάμενης εσοχής επί της οδού Ν. Στράτου.

Σχετικές δημοσιεύσεις