ΕΥΑΘ: Πιθανότητα διακοπής υδροδότησης λόγω εργασιών

Από την Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ότι την Τετάρτη 25/10/2023, από τις 8:00 έως τις 16:00, θα πραγματοποιηθούν εργασίες αντικατάστασης δικλείδων στη συμβολή των οδών Εφέσου με Βρυούλων και Κλαζομένων με Βρυούλων του Δήμου Καλαμαριάς.

Λόγω των παραπάνω εργασιών θα παρουσιαστούν προβλήματα υδροδότησης στην Νέα Κρήνη του Δήμου Καλαμαριάς και πιο συγκεκριμένα στη περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Καραμανλή, Παπανδρέου, Ησιόδου , Θέτιδος, Πλαστήρα , Καρατάσου, καθώς και σε όλες τις παρακείμενες οδούς στην περιοχή της Νέας Κρήνης του Δήμου Καλαμαριάς.
Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν κρίνονται απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία του δικτύου ύδρευσης και θα καταβληθούν προσπάθειες για την όσο το δυνατόν ταχύτερη αποκατάσταση της υδροδότησης και τη μικρότερη ενόχληση των καταναλωτών.
Ευχαριστούμε για την κατανόηση
Ενημέρωση: Εκτιμώμενος χρόνος αποκατάστασης υδροδότησης, 2023-10-25 08:00 – 2023-10-25 16:00

Σχετικές δημοσιεύσεις