Παραχώρηση εκτάσεων στον Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης μετά από συστηματικές και μακροχρόνιες προσπάθειες του Δημάρχου Αμπελοκήπων- Μενεμένης, Λάζαρου Κυρίζογλου , του Δημοτικού Συμβουλίου και των υπηρεσιών του Δήμου

Ύστερα από μακροχρόνιες διεκδικήσεις και επίμονες προσπάθειες του Δημάρχου Αμπελοκήπων-Μενεμένης Λάζαρου Κυρίζογλου, του Δημοτικού Συμβουλίου και των υπηρεσιών του Δήμου, με απόφαση της Εταιρείας Ακινήτων του Δημοσίου (ΕΤΑΔ), παραχωρούνται στο Δήμο μας: (α) Έκταση 9.700 τ.μ. (28ης Οκτωβρίου και Τζων Κέννεντυ, Αμπελόκηποι), στην οποία βρίσκονται και λειτουργούν το κλειστό γυμναστήριο «Μέγας Αλέξανδρος» και το γήπεδο ποδοσφαίρου «Απόστολος Αστρεινίδης», για είκοσι (20) χρόνια με δυνατότητα παράτασης για δέκα (10) ακόμη χρόνια (συνολικά για 30 χρόνια). Μαζί με την παραχωρούμενη έκταση παραχωρούνται και οι σ’ αυτές υφιστάμενες και λειτουργούσες αθλητικές εγκαταστάσεις.(β) Έκταση συνολικού εμβαδού 88.811 τ.μ., που βρίσκεται επί της επαρχιακής οδού Θεσσαλονίκης-Καλοχωρίου, στην Κοινότητα Μενεμένης, όπου θα κατασκευάζονταν και θα λειτουργούσε ο εμπορευματικός σταθμός πριν το 2010, έργο το οποίο δεν ολοκληρώθηκε και δεν λειτούργησε ποτέ. Η παραχώρηση αυτή γίνεται προς το Δήμο μας για τριάντα (30) χρόνια, με δυνατότητα παράτασης για ακόμη δέκα (10) χρόνια (συνολικά για 40 χρόνια) με σκοπό την αξιοποίηση της παραχωρούμενης έκτασης από το Δήμο για τη δημιουργία επιχειρηματικού πάρκου με χωροθέτηση όλων των προβλεπόμενων χρήσεων γης, που ορίζονται από το εγκεκριμένο ΓΠΣ (Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο) του Δήμου μας στην περιοχή (ΦΕΚ 73 ΑΑΠ/22.4.2016) και οι οποίες είναι όλες περιβαλλοντικά συμβατές και μη ρυπαίνουσες. Με την παραχώρηση αυτή δίνεται η δυνατότητα στο Δήμο μας για αύξηση των πόρων του, σε μια δύσκολη οικονομικά συγκυρία.

Σχετικές δημοσιεύσεις