Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση λειτουργικών κενών στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία της Κεντρικής Μακεδονίας

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από Παρασκευή 11/08/2023 έως Κυριακή 20/8/2023 στις 23:59.

 

Οι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν την αίτηση απόσπασης ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr στο ΕΠ.Ε.Σ. της Σχολικής μονάδας στην οποία επιθυμούν να αποσπαστούν, σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα η οποία είναι προσβάσιμη στη διαδρομή Εκπαίδευση/Επαγγελματίες εκπαίδευσης/Αιτήσεις εκπαιδευτικών για Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία:

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/epaggelmaties-ekpaideuses/aitese-ekpaideutikou-gia- theteia-se-protupa-kai-peiramatika-skholeia

από Παρασκευή 11/08/2023 έως Κυριακή 20/8/2023 στις 23:59

Σχετικά Έγγραφα:

  1. 16135_2023 Πρόσκληση ΠΕΠΠΣ Αποσπάσεις_ΨΩ2Α46ΝΚΠΔ-ΦΔΠ

2. ΠΥΜ

Σχετικές δημοσιεύσεις