Το εμπορικό δίκαιο μέσα από τη νομολογία του Άρειου Πάγου – Από το συγγραφικό έργο του Ιωάννη Παπαγιάννη

Το συγγραφικό έργο του Ιωάννη Παπαγιάννη αποτελείται από τη διδακτορική διατριβή, μία μονογραφία, τρεις κωδικοποιήσεις νομοθετημάτων, μία γερμανόγλωσση επιμέλεια συλλογικής επιστημονικής έκδοσης, είκοσι δημοσιευμένα άρθρα, εκ των οποίων ένα άρθρο – εισήγηση σε Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου, έξι σε γερμανικά νομικά περιοδικά και γερμανικό τιμητικό τόμο Καθηγητή, ένα σε γαλλικό νομικό περιοδικό, μία βιβλιοπαρουσίαση, μία μετάφραση νομικής μελέτης από τη γερμανική στην ελληνική γλώσσα, ευρείς και συνοπτικότερους σχολιασμούς δικαστικών αποφάσεων σε διάφορα ελληνικά νομικά περιοδικά. Επίκειται έκδοση μελέτης για το ελληνικό πτωχευτικό δίκαιο στην ελληνική και γερμανική γλώσσα.

Εκδόσεις: Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη.

Το εμπορικό δίκαιο μέσα από τη νομολογία του Άρειου Πάγου

Το Εμπορικό Δίκαιο έχει το προνόμιο να εξελίσσεται ταχύτερα από κάθε άλλο κλάδο Δικαίου. Ο έμπορος, ο επιχειρηματίας δημιουργεί έννομες σχέσεις μέσα σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, πλέον χωρίς κανένα τοπικό και γεωγραφικό όριο και σε χρόνους απίστευτα, σε σχέση με το παρελθόν, γρήγορους.

Σχετικές δημοσιεύσεις