Φωτοβολταϊκό συγκρότημα στην Θεσσαλονίκη!

Ολοκληρώθηκε το φωτοβολταϊκό συγκρότημα στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, σε συνέχεια των αντίστοιχων της Αττικής.

Το φωτοβολταϊκό συγκρότημα σε Αθήνα, Ασπρόπυργο και Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, έχει ισχύ 700kW, ενώ πέραν της εκτίμησης για την κάλυψη των ενεργειακών της αναγκών κατά 50%, η εκτιμώμενη ετήσια  αποφυγή εκπομπών CO₂ (σε σχέση με ενέργεια προερχόμενη από ορυκτά καύσιμα) θα ανέλθει αθροιστικά σε 678 τόνους!

Η σύνδεση των φωτοβολταϊκών συγκροτημάτων  στο εγχώριο δίκτυο ηλεκτροδότησης με τη διαδικασία net metering, η Nissan – Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε. θα συμψηφίζει την παραγόμενη από το φωτοβολταϊκό σύστημα ενέργεια, με την ενέργεια που καταναλώνεται στις εγκαταστάσεις της, βοηθώντας την σταθεροποίηση του δικτύου της αλλά και του συνόλου της περιοχής!

Σχετικές δημοσιεύσεις