Δήμος Δέλτα: Ένταξη στο Μητρώο Αναδόχων αδέσποτων ζώων Συντροφιάς

Στόχος του Δήμου Δέλτα είναι να ανταποκριθεί στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό στις εκ του νόμου υποχρεώσεις του και να συμβάλλει στην ευζωία των ζώων συντροφιάς, στην μείωση του πληθυσμού των αδέσποτων ζώων αλλά και στην Δημόσια Υγεία, μέσω του αποτελεσματικού ελέγχου των ζωοαθρωπονόσων. Η συνεργασία του Δήμου Δέλτα με την κοινότητα των φιλόζωων του Δήμου μας, επιταχύνει και καθιστά περισσότερο αποτελεσματική την διαχείριση του μεγάλου πληθυσμού των αδέσποτων ζώων που βρίσκονται στην περιοχή μας. Με τον ν.4830/2021 “Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «ΑΡΓΟΣ» και λοιπές…

Περισσότερα

Προγραμματισμός εξετάσεων τεχνικών επαγγελμάτων (Ν.3982/2011) για τον μήνα Οκτώβριο 2023.

Προγραμματισμός των εξετάσεων τεχνικών επαγγελμάτων (Ν.3982/2011) για τον μήνα Οκτώβριο 2023. Οι εξετάσεις των χειριστών μηχανημάτων έργου πραγματοποιούνται ως εξής: το θεωρητικό μέρος στην αίθουσα εξετάσεων επί της 26ης Οκτωβρίου 64, Αίθουσα 63 2ος όροφος, και το πρακτικό μέρος στον Ο.Λ.Θ. ή σε εργοτάξια. Oι εξετάσεις των τεχνικών μηχανικών εγκαταστάσεων πραγματοποιούνται στην αίθουσα εξετάσεων επί της 26ης Οκτωβρίου 64. Όλες οι υπόλοιπες εξετάσεις πραγματοποιούνται τις παρακάτω ημερομηνίες στην ΕΠΑΣ Ωραιοκάστρου (Θεσσαλονίκης 73, Ωραιόκαστρο). ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ Π.Δ. 112/2012, 113/2012, 114/2012, 115/2012, 1/2013 και 108/2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ…

Περισσότερα