Η μάσκα και …η ηλιθιότητα της υπερβολής! γραφει η Σοφία Φελέκη.

Ζούμε στιγμές μεγάλες…εν μέσω μιας πανδημίας ή ακριβέστερα μια συνδημίας. Εγκλεισμένοι στα σπίτια μας, τρομαγμένοι, «ξαποσταίνουμε» στην αγκαλιά του φόβου…. με την υπερβολή να χτυπάει κόκκινο. Μια υπερβολή που κυρίως προέρχεται από την ημιμάθεια σε ότι αφορά την περιρρέουσα κατάσταση…μια υπερβολή που δημιουργεί άλλου τύπου αποστάσεις μεταξύ μας, αγριότητα, κακές συμπεριφορές, αγένεια…και κάποιες φορές και αντίδραση, κάτι που εν τέλει δεν συμφέρει κανένα. Δεν αποστασιοποιούμαστε χωροταξικά αλλά ψυχικά…κι αυτό δεν είναι το ζητούμενο. Δεν αντιμετωπίζεται μια κρίση στην κοινότητα με τρόμο, πόσο δε μάλλον όταν εξοκέλλουμε σε ακραίες συμπεριφορές. Δεν…

Περισσότερα