Εξεταστικά Κέντρα Πανελλαδικών Εξετάσεων Ειδικών Μαθημάτων

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε συνέχεια των από 21/4/2023 και 11/5/2023 Δελτίων Τύπου, ανακοινώνει συγκεντρωτικά τα Εξεταστικά Κέντρα Πανελλαδικών Εξετάσεων Eιδικών Μαθημάτων για τους υποψηφίους Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), συμμετεχόντων στις εξετάσεις που θα διενεργηθούν από 17 μέχρι και 29 Ιουνίου 2023, με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα εξετάσεων που έχει ανακοινωθεί.

Α. Αναλυτικό Πρόγραμμα Εξετάσεων Ειδικών Μαθημάτων
Β. Εξεταστικά Κέντρα Αγγλικών
Γ. Εξεταστικά Κέντρα Ειδικών Μαθημάτων (πλην Αγγλικών)
Δ. Εξεταστικά Κέντρα Υποψηφίων με Αναπηρία και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες
Ε. Οδηγίες προς τους υποψηφίους
Α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Οι εξετάσεις κατά Ειδικό Μάθημα θα διενεργηθούν ως εξής:

ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 17/6/2023 ΑΓΓΛΙΚΑ 10:00 π.μ.

ΔΕΥΤΕΡΑ 19/6/2023 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 8:30 π.μ.

ΤΡΙΤΗ 20/6/2023 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ 8:30 π.μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/6/2023 ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 8:30 π.μ.

ΠΕΜΠΤΗ 22/6/2023 ΑΡΜΟΝΙΑ 8:30 π.μ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/6/2023 ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ 16:30 μ.μ.

ΤΡΙΤΗ 27/6/2023 ΓΑΛΛΙΚΑ 8:30 π.μ

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/6/2023 ΙΣΠΑΝΙΚΑ 8:30 π.μ

ΠΕΜΠΤΗ 29/6/2023 ΙΤΑΛΙΚΑ 8:30 π.μ.

Β. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ
Οι εξετάσεις στο Ειδικό Μάθημα ξένης γλώσσας «ΑΓΓΛΙΚΑ» θα διενεργηθούν στα εξεταστικά κέντρα που
έχουν οριστεί από τις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τα οποία έχουν ήδη
γνωστοποιηθεί στα Λύκεια από όπου μπορείτε να ενημερωθείτε.

Γ. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΠΛΗΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ)

Δείτε ολόκληρο το πρόγραμμα στο ΔΕΛΤΙΟ_ΤΥΠΟΥ_ΕΚ_ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ_ΣΥΝΟΛΙΚΟ

Σχετικές δημοσιεύσεις