Η χωροθέτηση των δημόσιων σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων!

Σχεδιάζεται η εγκατάσταση 325 σταθμών φόρτισης σε όλες τις δημοτικές κοινότητες και στο πλαίσιο εκπόνησης του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων και ο δήμος Θεσσαλονίκης χρησιμοποιώντας ερωτηματολόγιο, ζήτησε την γνώμη των πολιτών για τη χωροθέτηση των δημόσιων σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων! Μέσα από διαδικτυακή έρευνα σε μορφή ερωτηματολογίου ο Δήμος αποσκοπεί στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας για:

 1) ) Tην καλύτερη χωροθέτηση των σταθμών φόρτισης

2) Tην διασφάλιση της βιωσιμότητας των προτεινόμενων λύσεων και

3) Την διαμόρφωση κινήτρων για την προώθηση των ηλεκτρικών οχημάτων.

Όπως αναφέρει ο Δήμος, “oι ιδέες, οι παρατηρήσεις και οι προτιμήσεις που θα προκύψουν από τις απαντήσεις των πολιτών θα αξιοποιούν για έναν πιο αποτελεσματικό σχεδιασμό”.

Σχετικές δημοσιεύσεις