Θέσεις εργασίας στο ΙΑΣΩ

Προσωπικό για διάφορες ειδικότητες ζητούνται από το ΙΑΣΩ. Ο όμιλος για να καλύψει τις συνεχώς αυξημένες ανάγκες του και στα πλαίσια αναβάθμισής του δέχεται βιογραφικά για να καλύψει διάφορες θέσεις εργασίας.

Περισσότερες πληροφορίες στην επίσημη ιστοσελίδα εδώ

Σχετικές δημοσιεύσεις