Σεμινάριο νομοθετικής επικαιρότητας-ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Ν 5076/2023

Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ παρουσιάζει, με εισηγητή τον κ. Πλιάτσικα, σεμινάριο αναφορικά με τις αλλαγές στο Κτηματολόγιο.

Το Σεμινάριο στοχεύει, κατά κύριο λόγο, στην παρουσίαση των βασικών αλλαγών που εισήγαγε ο Ν 5076/2023 στο Κτηματολογικό Δίκαιο. Παράλληλα, θα συζητηθούν οι βασικές νομοθετικές ρυθμίσεις των τελευταίων ετών και η νομολογιακή τους αντιμετώπιση και θα επιχειρηθεί η διαπίστωση προβλημάτων και η πρόταση πιθανών πρακτικών λύσεων στα σχετικά προβλήματα που αντιμετωπίζει στην πράξη ο εφαρμοστής του Εμπράγματου και Κτηματολογικού Δικαίου.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ

 • Εισαγωγή
 • Κτηματογράφηση
  ▶ Έλεγχος στοιχείων κτηματογράφησης
  ▶ Υποβολή αιτήσεων διόρθωσης άρθρου 6Α Ν 2308/1995
  ▶ Συνεδρίαση των Επιτροπών Εξέτασης Υποθέσεων Κτηματογράφησης άρθρου 7Α Ν 2308/1995
  ▶ Περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης
 • Εθνικό Κτηματολόγιο
  ▶ Διόρθωση ανακριβών πρώτων εγγραφών
  • Δικαστική διόρθωση
  • Εξωδικαστική διόρθωση – ιδίως η διόρθωση πρόδηλων σφαλμάτων
  ▶ Ειδικά θέματα
  • Κτηματολογική διαμεσολάβηση
  • Καταχώριση εγγραπτέων πράξεων και έλεγχος νομιμότητας μετά τον Ν 5076/2023 – ‘Έλεγχος της απόφασης του Προϊσταμένου Κτηματολογικού Γραφείου – Υποβολή αντιρρήσεων
  • Εξαγορά δημοσίων κτημάτων μετά τον Ν 5024/2023

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικαστές, δικηγόρους που ασχολούνται ή επιθυμούν να ασχοληθούν με υποθέσεις Εμπράγματου και Κτηματολογικού Δικαίου, συμβολαιογράφους, δικαστικούς επιμελητές, τοπογράφους-μηχανικούς, δασολόγους, υποθηκοφύλακες και Προϊσταμένους Κτηματολογικών Γραφείων, φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλων ΝΠΔΔ, φοιτητές σχολών με συναφές αντικείμενο, καθώς και εν γένει επιστήμονες και επαγγελματίες συναφών κλάδων.

Κόστος συμμετοχής: 145€

Σχετικές δημοσιεύσεις