Ένταλμα σύλληψης από την Εισαγγελία Βέροιας!

Εκδοση εντάλματος σύλληψης απο την Εισαγγελία Βέροιας για ποδοσφαιρικό παράγοντα ΠΑΕ της Θεσσαλονίκης! Ο άνδρας αναζητείται από την Αστυνομία για χρέη στο Δημόσιο!

Περισσότερα